Med tilladelse af Karen Leffler johnofgodphotos.com

Casa de Dom Inácio og John of God

Healings- og meditationsrejse til Casa de Dom Inácio og John of God

København - Brasilien: 14. okt. - 28. okt. 2018, ca. 18.595 kr Læs her.


Medium João’s fulde navn er João Teixeira de Faria. Han har fået kælenavnet John of God eller João de Deus på brasiliansk. Vi har mødt ham enten i Europa eller på hans center Casa de Dom Inácio de Loyola, (Ignatius’ Hus, også kaldet “Casa” = hus på portugisisk) i landsbyen Abadiânia i Brasilien.

Medium João er måske den mest kraftfulde healer, der findes i verden lige nu. Han er anerkendt af Dalai Lama, pave Johannes Paul II og den nuværende pave Frans for sit altruistiske arbejde. Han er tidligere blevet chikaneret, mishandlet og sendt i fængslet pga. sit healingsarbejde, som startede i 1960.

Medium João har viet sit liv til at hjælpe de tusindvis af mennesker, der hvert år opsøger hans center - i tro på at de kan få hjælp. Alle er velkomne og bliver tilset inden dagen er omme, ligegyldigt hvor lange rækkerne er - ingen betaler for healing.

Der betales for krystalbad (se side om krystalbad), velsignet vand og evt. urtemedicin af passionsblomst - også kaldet “passiflora”.


Medium João citater:

“Det er ikke mig der helbreder,

det er Gud der helbreder, jeg er blot et medium - et instrument.”

“Kærlighed er hemmeligheden, den er nøglen, som vi alle har brug for her på jorden.

Det er vidunderligt. Og det eneste vi skal gøre nu: Elsk hinanden.”

“Når al menneskelig hjælp fejler, skabes der plads til det guddommelige. “

“Jeg beder til Gud, til det Guddommelige og evige.

Gud giver liv og har kraft til at helbrede.”

Centeret Casa de Dom Inácio ligger i Abadiânia i ca. 1000 m højde, ca. 1½ timers kørsel fra Brasilia. På Casa har man mulighed for at gå foran medium João og følge de råd, som John of God/ Entiteten råder en til.

Entiteterne anbefaler de fleste besøgende en usynlig (spirituel) “operation”, som er lige så effektiv, som de meget få selvvalgte fysiske operationer.

Man kan også selv vælge eller blive anbefalet af John of God/ Entiteten at sidde og meditere i meditationsrum kaldet “currentsrum”. Det  kan være en væsentlig del af ens healingsproces - samtidig er man med til at løfte energien for sig selv og andre.

Casa Dom Inácio er apolitisk, alle er velkomne, uanset tro og overbevisning og det er ikke sekterisk.

John of God: “Stedet her giver den allerhøjeste gave, nogen overhovedet kunne forestille sig. Den består i at kunne se Gud i alting.”

Et maleri på Casa der viser en healings-session: John of God i fuld trance med Entiteten Dom Inácio, hjulpet af Helligånden, Kristus, andre entiteter og folk i meditation (også kaldet “current” - en meditativ “kærlighedsstrøm”, som understøtter healingen i hver session).

St. Ignatius af Loyola (1451-1556) er hoved-entiteten på Casa (Dom Inácio de Loyola). Ignatius lagde sit sværd foran Den sorte Madonna i Montserrat i Spanien og begyndte en åndelig/spirituel udvikling som mystiker.

En mystiker er en person, der søger enhed med det guddommelige gennem fx meditation, kontemplation og bøn. Ignatius grundlagde Jesuiterordenen, som har et stort socialt engagement, hvor fattige og syge bliver hjulpet.


Citater af Ignatius af Loyola

“For de der tror, er ingen ord nødvendige.

For de der ikke tror, er det ikke muligt at finde ord.” 

“Der er meget få mennesker som forstår, hvad Gud kunne opnå med dem,

hvis de overgav sig i hans hænder og lod sig blive formet af hans nåde.”

       St. Ignatius af Loyola

Hvad er heling/ healing?

Helbredelse er en personlig og transformerende proces, som normalt udfolder sig over en periode. Nogle mennesker oplever næsten umiddelbare resultater, mens andre kommer sig over tid; for andre igen kræver det flere besøg til Casa. Der er ingen garanti for fysisk healing - alle får et spirituelt løft/ spirituel healing. Mange er blevet helbredt for sygdomme, som man ellers ville kalde uhelbredelige.

De fleste, som har været på Casa, oplever at blive opløftet mentalt og spirituelt - og får derved en mere positiv holdning til deres liv - fx med: håb, ro, kærlighed, styrke, glæde, blidhed, taknemmelighed og en tro på sig selv.

Man siger at healing er 50% hjælp fra andre og 50% eget arbejde.  Det bedste man kan gøre er at tro - og arbejde med selv på ens healing.  Helbredelse og transformation starter, når du forpligter dig til at tage på rejse til Casa de Dom Inacio.

Ved at sige et internt "ja", tillader du Entiteterne at begynde at arbejde på dit energifelt med det du gerne vil have hjælp til. Vi har hver vores frie vilje, det er derfor en vigtig del af en healingsproces at udtrykke og formulere sig, om det der er væsentligt for dig lige nu.

Hvad som helst, du vil helbrede eller transformere, kan komme til overfladen og blive forstærket. Begynd med at tage dig af dig selv; gå tidligt i seng, drik rigeligt, spis sundt, mærk efter, mediter og kontempler. Observer hvad der kommer op, vær villig til at frisætte det og overgiv dig til kærligheden, som er i dig. Og mest af alt vær taknemmelig!


Vi anbefaler, at du læser Cash Peters bog (om to ugers rejse til John of God, oversat fra engelsk): “Tro flytter bjerge: Når tro, kærlighed og overgivelse har healende kraft.”


"Healing begynder med selverkendelse." John of God


“Healing er at overvinde frygt.

Sundhed er indre fred.

Vores essens er kærlighed.”

Gerald Jampolsky

Hvad er entiteter?

Det er ikke-fysiske personer med en højere bevidsthed som inkorporerer i João, mens João er uden bevidsthed og i trance. João inkorporerer over 30 åndelige vejledere, som var bemærkelsesværdige i deres levetid på jorden fx, læger, kirurger, teologer og terapeuter.

Entiteterne arbejder altid med årsagen til problemet/ problemerne, som du beder om hjælp til. Den/ de kan findes i de fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle lag i mennesket.

Entiteterne kan skanne dit energifelt, se hvad du har brug for og anbefale dig en række forskellige metoder og procedurer for at begynde din healingsproces. Entiteterne kan bedst se vores energifelt, når vi har hvidt tøj på.

Mange, der har været på Casa, fortæller om en spirituel opvågen som følge af mødet med John of God og entiteterne.

Meditation også kaldet “current” på Casa de Dom Inacio

  Inspirerende besked fra John of God

       (Lille Casa folder fra John of God)

“I 1978 etablerede jeg Casa de Dom Inacio på denne velsignede jord i Abadiânia, på den hellige grund, hvor Gud placerede mig for at opfylde min mission.


Jeg helbreder ingen; den, der helbreder, er Gud, som i sin uendelige godhed tillader Entiteterne at bruge mig som et redskab, der giver helbredelse og trøst til mine brødre og søstre. Jeg er virkelig kun et instrument i hans guddommelige hænder.


Ligesådan som jeg lærte i min tid som ædelstens minearbejder, at for at en ædelsten skal vise sin skønhed, må den først lide forfiningsprocessen, ligesådan må hvert barn (en skabelsens sjælden diamant) poleres for at realisere sin højeste bestemmelse.


Stor lidelse er en følge af, at verden går igennem en stor transformation/ forvandling.

Midt i alt dette skal evnen til at opretholde vores liv og styrke være det, at vi har tillid til det Højeste Væsen, som er Gud.”

Trekanten var Ignatius’  symbol.

Trekanten er et symbol på værdierne på Casa de Dom Inácio:

Tro, kærlighed og barmhjertighed/ velgørenhed