Meditation efter Bob Moores lære

 

Siden 1982 har jeg interesseret mig for meditation, healing og energiarbejde – min egen heling af krop, sind og ånd. Min hovedlærer har været ireren Bob Moore; han er det mest kærlige og ydmyge menneske, jeg har mødt i mit liv foruden medium Joao.


Bob ønskede ikke at være guru; han behandlede os som ligeværdige og ønskede at hjælpe os til at blive vores egen autoritet, at hjælpe os til at få en dybere kontakt til os selv: til kernen i os, vores kvaliteter, egen kontakt til det guddommelige/ det spirituelle - til en højere bevidsthed - og tilskyndede os til at lære det tillærte videre til andre.


Bob lærte os, at når vi styrker vores kontakt til det spirituelle og vi bliver bevidste om vores kvaliteter, så er det lettere at få overskud til at erkende og give slip på vores emotioner og blokeringer. Han har haft en uvurderlig positiv indflydelse på mit liv.

                                          Bob Moore Citater


Selvudvikling: "For at forstå dig selv må du arbejde med dig selv, og for at arbejde med dig selv må du gå dybere, se på forskellige bevidsthedstilstande, se på de forskellige grader af kontakt, du har med sig selv, og frem for alt - lære at elske dig selv."

“I alt hvad du gør stol på dig selv, det er det vigtigste jeg kan lære dig.”

“Forsøg ikke på at være perfekt.”

Tro: "Det er meget vigtigt for mig, at du får en forståelse af, hvad du tror på selv - hellere det end at holde fast i noget, som du har fra dine forældre eller lærere."

Åndelig/ spirituel vejledning: "Hvis der findes sådan noget som åndelig vejledning og det er til dit bedste, så må du lade det bevise sig for dig. Gør ikke mere end det."

Guds hænder: “At overgive sig i Guds hænder og gå ind i det ukendte er mere sikkert end at gå en kendt vej.”

Bøn: "Bøn er et redskab til at komme i samklang. Meditation er et redskab til at lytte."

Visdom: “Visdom er bevidsthed, som i sig selv ikke behøver viden, blot evnen til at føle."

Følelser: "Vejen til sjælen er via dine dybere følelser."

Kærlighed: “Kærlighed er at kontakte det sted i et menneske, som får det til at gro.”

Glæde: “Glæde er med en indre bevidsthed at give uden at forvente noget til gengæld.”

Afslapning: " At slappe af bevirker altid udvidelse (af energien)."

Krystaller: "Krystaller er den allerførste formation (på jorden) skabt ved foreningen af ​lys og lyd.

Uafhængighed: “Hvis folk ikke kan lide dig, er det deres problem!” (citat fra 1999)

Tilgivelse: Tilgivelse kan ikke forceres, den kommer når du er parat til det.”

Bob Moore

Brug af trekanten, cirklen, firkanten og farver i meditation er en del af Bob Moores lære.

Bob Moore Quotes in English


Selfdevelopment: “To understand yourself means working on yourself, and working on yourself means going deeper, looking at different states of consciousness, the different degrees of contact that you have with yourself, and above all - learning to love yourself.”

“In all that you do, trust yourself, that is the most important thing I can teach you."

“Try not to be perfect".

Belief: It is to me so very important that you get an understanding of what you believe yourself, rather than hold on to something that has been given to you by your parents or teachers.”

Spiritual guidance: “If there is such a thing as spiritual guidance and it is for your good, then you have got to allow that to prove itself to you. Don’t do anything more about it.”

God’s hands: “To surrender yourself into God’s hands and move into the unknown is safer than walking a familiar path.”

Prayer: ”Prayer is giving the means of attuning. Meditation is giving the means to listen.”

Wisdom: “Wisdom is awareness and in itself doesn't need knowledge, just the ability to feel.”

Feelings: “The way to your soul goes through your feelings.”

Love: “Love is to contact that point in another person that makes him grow.”

Joy: “Joy is the inner awareness of giving without expecting.”

Relaxation: “Relaxing is always expansion.”

Crystals: “Crystals is the first formation created by the coming together of light and sound.”

Independance: “If people don’t like you - that’s their problem.” (citat fra 1999)

Forgiveness: “ You cannot force forgiveness, it comes when you are ready”.

Bob Moores lære bygger på en unik viden om menneskets energistrukturer, om hvordan vi kan heale dem, så vi kommer i bedre balance.

Bob underviste i meditation, der kunne være kombineret med lyd, lys og farver (fx en bjergkrystal oplyst af en lampe med bestemte filterfarver - ligesom regnbuens farver/prismefarver).

Bob underviste os også fysisk i healing, som en støtte til energiarbejdet. Han tilskyndede os til at arbejde med vores drømme og vores tro/ spiritualitet - til at gøre os uafhængige af andres mening og tro - at forholde os til / og arbejde videre med barndommens tro.

Han lærte os at ved at arbejde med os selv og vore energistrukturer, har vi mulighed for at opnå en mere ægte forbindelse til os selv, og dermed også en mere ægte forbindelse til andre mennesker.

    Bob Moores symbol (var i guld)

Meditation, energiarbejde og healing efter Bob Moores metoder

Undervisning i gruppe eller enkeltvis. Du er velkommen.

Kontakt: mobil 51 92 27 75, tlf  86 24 41 31 eller mail: kontakt@johnofgod.dk.

Kærlighed er en lov, som opererer på sådan en måde, at du og jeg ikke kan diktere den noget, vi kan kun harmonisere os med den for at tillade den at arbejde.”

At arbejde med Bob Moores øvelser (fx med solnedgangsfarverne),

kan hjælpe med at frigøre os fra emotionelle bindinger og derved give os styrke,

det kan styrke kontakten til de dybere følelser og vores spirituelle kontakt,

og derved bevirke at vi lever livet med større glæde og bevidsthed.

Forgiveness/ Tilgivelse

“Tilgivelse handler ikke om at glemme, men om at give slip på smerten.”

“Forgiving is not about forgetting, it is about letting go of the hurt.”


Mary MCLeod Bethune

Lotusblomsten bruges som et symbol på menneskets udvikling.

Planten vokser op af mudderet; blomsten ses som et symbol på sindets renhed.